2016-11-12 21:56 #0 av: djurkillen

"Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsgård i Vellinge kommun, Skåne. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att besättningen som har cirka 18 000 höns är smittad av sjukdomen. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som endast drabbar fåglar. Sjukdomen smittar inte människor.

Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med tre kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie. I skyddsområdet gäller bland annat följande restriktioner:

Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Även inom övervakningsområdet gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Det är möjligt att söka dispens hos länsstyrelsen för vissa transporter inom områdena."

http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2016/newcastlesjukahosvarphonsiskane.5.593c702315856f941f91ecf1.html