2012-07-21 21:34 #0 av: Melli-sen

Mellerudskaniner, svensk utrotningshotad lantras.
Det finns ungar till salu, både honor och hanar, i olika åldrar. De äldsta föddes 29/1 och de yngsta föddes 8/7.
Pris: 350:- öronmärkta och med genbanksintyg.
Mer info på www.mellis.n.nu