2015-03-27 13:35 #0 av: Rita-S

Hur man bör och skall förvara foder åt djuren är nog en evig diskussion. Det finns en del förskrifter på förvaringen av fodret men jag tänkte skriva lite om mina synpunkter på foderförvaring ur ett mer.. skall vi kalla det estetisk och etisk perspektiv?

Det finns redan direktiv om förvarandet av fodret, och jag tänkte belysa några punkter ur eget huvud på just detta. 

  • Hur du förvarar fodret. Jag rekommenderar att ha fodret i eget rum med dörr, inte för att du inte litar på grannarna men för att djur i bland kommer lös, och inte bör äta på sig sjukdomar eller kolik för att de kommer åt maten. 
  • Vad du förvarar fodret i. Visst, fodersäckar fungerar som förvaring av fodret, duger det för transport så duger det för förvaringen med men.... har du tänkt på möss och råttor? Må vara att kossan inte bryr sig om en mus har tassat runt i hennes mat och äter glatt ändå, men möss och råttor är faktisk ett problem för din gård.1: De tuggar sig genom det mesta, norpar isolation och annat till sina bon och det blir ju viss svinn av maten. 2: De bär ofta smittsamma sjukdomar och ohyra med sig. 3: Tror du allvarligt de stannar ute i ladan? Nej du, de tar sig in hemma hos dig med. 4: Det är inte bara fodersäckar de förstör, de kan tugga sönder utrustningen du har till dina djur med! Genom att investera i tunnor och baljor, hinkar och annat du kan försluta minskar du tillgången de har på gratis mat, och det igen minskar ju på antalet möss och råttor som tycker din gård är nirvana. 
  • Hygienen. Det säger sig själv att med säckar som inte har små andningshål i botten blir det mindre damm, och även mindre spill med foder. Att ha burkar, tunnor och annat gör att du lättare kan hålla rent runt foderförvaringen och igen minska även mer på hur mycket gratismat möss och råttor får av dig. Dess mindre fri mat som skräpar runt, dess mindre attraktiv är ju gården för möss och råttor. 
  • Förbrukningen. Med att ha burkar, hinkar och annat ser du bättre hur foder förbrukas och det kanske är enklare att hålla reda på när du måste köpa nytt. 
  • Rovdjur. En gård som är nirvana för möss och råttor, blir även en magnet på vissa rovdjur som äter möss och råttor eller annat som dras till en rik matkälla. Räv, rovfåglar, även vargar har faktisk ganska stor del möss och råttor på menyn och då särskilt vintertid, och om de inser att det finns en riklig källa till mumskäk hos dig dras de ju dit. Genom att vidta åtgärder så möss och råttor eller annat som äter av ditt foder minskar ju även attraktionen för dessa. även rovdjuren som dras till mösshögen sprider med sig sjukdomar, som exempelvis rävskabben som tyvärr är rätt vanlig. Du kanske inte är så rädd för rävar själv.. men har du kaniner? höns? De gillar nog inte räven så bra skulle jag gissa :)

Om man tänker på dessa saker ovan tror jag nog de flesta håller med mig att ordning och reda i foderkammaren kanske inte är en så dum ide sett från fler perspektiv. Vad tycker ni?