2011-08-23 12:00 #0 av: Rita-S

BVD är ett ökande problem och kostar mycket för den enskilda lantbrukaren då den ofta medför svaga kalvar som dör vid födsel eller ung ålder. Jag kommer nu berätta mer om detta i denna artikeln.

BVD står för Bovin Virusdiarré, kallas i bland på folkemunnen för "kossa-aids" då den medför en del av det samma som Aids gör för en människa. Detta är en virusinfektion vars symptom är omlöpningar, kastningar, missbildning på kalvar, för tidlig födda kalvar, kalvar som föds på termin men är svaga eller dödfött.

Kalvar kan även ha försämrat hälsa med hosta och och diarré, vilket medför en rätt stor kostnad för lantbrukarn, samt även förlust i inkomst då kalvar inte medför lika stor köttproduktion som en frisk kalv skulle göra. Vanliga infektionssjukdommar får även en större genomslagskraft i en besättning med BVD smitta än i en frisk besättning. Över lag kan altså lantbrukarn förlora en del viktig inkomst på smitta i besätningen.

Brevid detta finns där såkallade 'Kronikers', djur som infekteras i moders liv om modern utsätts för smitta innan dag 125 i dräktigheten. Detta kallas PI-djur; Persistent Infekterade djur. Dessa är den största smittkällan för BVD, då dom ofta bara bär på viruset utan att uppvisa symptom, och en annan sak är att PI-djuren ofta utvecklar sjukdommen mucosal disease, en anmälningspliktig sjukdom.

Sverige och Norge har varit föregångsländer i ett vaccinationsprogram startat i Sverige i 1993. Från 2010 förändrades programmet och landet delades in i övervakningsregioner på de flesta håll i langet och några få  bekämpningsregioner där man fortfarande aktivt får arbeta med utrotning av sjukdommen.

Många andra länder är med på att bekämpa BVD, främst genom vaccination och målet är att utrota BVD helt, och vi är i dag mycket nära att lyckas.  Enbart ett fåtall svenska besättningar kvarstår med BVD smitta och/eller ökänd BVD status enligt Svensk Mjölk.

Vidare hjälper det med nogran hälsokontroll vid att köpa in djur från BVD fria besättningar, djur som har grönt kort ( Besättningar i övervakningsregioner får gröna kort om dom kommer från en besättning som är friförklarat för BVD), samt att djur från såkallat bekämpningsregion får uppdaterat programprov  som erhålls omedelbart efter kodkända prover i rätt antall från rätt djur är registrerats. Vid att enbart köpa in nya djur från BVD fria besättningar minskar smittan.

Smittan sker i första hand vid direkt kontakt mellan djuren eller från människa som varit i direkt kontakt med smittad besättning till friska djur, så renlighet och sko- och klädsbyte är viktig om man har besökt smittat besättning. I vissa fall kan smitta spridas indirekt via injektioner, semin, ströbädd och även luften.

Smittan kan inte föras från ko till människa via kött eller mjölkprodukter,